Shopper insight & Retail performance

Shopper insight & Retail performance

příležitost k růstu pro Vaši firmu

Výzkum a poradenství pro řízení vztahu se zákazníkem (image, věrnost) a pro optimalizaci prodejního výkonu (kategorie, značky, prodejny). Velká část našich služeb pokrývá tato témata:

RETAIL EXCELLENCE – Příležitosti pro růst obchodu:

 • Image značky řetězce
 • Věrnost a spokojenost nakupujících
 • Design letáku
 • POS komunikace
 • Cenová strategie
 • Remodeling prodejen

CHANNEL STRATEGY – Příležitosti pro značky a kategorie:

 • Trendy obchodu
 • Tržní síla kanálů
 • Profil nakupujících
 • Sortiment a ceny
 • Obchodní aktivity optimální pro kanál

SHOPPER MARKETING – Jak růst společně se zákazníkem:

 • Noví nakupující vs. udržení stávajících
 • Segmentace / cílová skupina
 • Rozhodovací proces
 • Uspořádání kategorie
 • Viditelnost značky: obal, POS, druhotná umístění
 • Promoce
 • Výkon kategorie a značky na místě prodeje

VÝZKUMY A PORADENSTVÍ PRO NÁKUPNÍ CENTRA

 • Nákupní chování a preference ve spádových územích obchodních center
 • Výzkum vybraných cílových skupin
 • Silné a slabé stránky center, identifikace příležitostí
 • Marketingové analýzy

Zavoláme Vám

Zanechte nám zde svůj vzkaz a kontakt
a my vám zavoláme zpět.