HoReCa & Industry

HoReCa & Industry

Již více než 20 let monitorujeme vývoj a poskytujeme odborné analýzy v oblasti HoReCa (síť zařízení cestovního ruchu, veřejné a institucionální stravování, řetězce čerpacích stanic, vendingové systémy a přímé zásobování dalších vybraných zákaznických kategorií – někdy nazýváno souhrnně jako out-of-home-consumption – OOH) i v nejrůznějších segmentech industriálního trhu.

Snažíme se využívat možných synergií a zkušeností napříč jednotlivými segmenty, a to i z jiných zemí ze sítě skupiny GfK. Díky tomuto zázemí a jasné orientaci jsou pracovníci firmy specialisty nejen na projektový management, ale i na obchodní procesy B2B trhů. To nám umožňuje realizovat i koordinovat zajímavé mezinárodní projekty.

Našim klientům se vždy snažíme poskytovat komplexní a nezávislý pohled na trh, podpořit je v klíčových rozhodnutích, ať už z hlediska procesů strategického řízení, nebo ve smyslu rozvoje procesů obchodu & marketingu a dlouhodobě jim napomáhat k  dalším rozvoji a růstu.

HoReCa

Společnost INCOMA GfK za dobu svého působení pragmaticky rozvinula postupy a obsah v praxi běžné používaných metodologií. Účelem je maximální přiblížení potřebám specifického trhu, kterým oblast HoReCa je. Zároveň jsme vyvinuli i postupy vlastní, které většinou vznikaly na základě požadavků našich klientů.

V současné době tak disponujeme logickým a strukturovaným portfoliem produktů, které následují jednotlivá patra priorit, rozsahu a důležitosti potřeb firem:

  • On Trade Census – ojedinělý a svým rozsahem neopakovatelný produkt, kompletní přehled gastronomických jednotek v ČR, obsahující segmentační kritéria
  • INCOMA Horeca Overview – analytický produkt, založený na kontinuálním monitoringu vývoje gastronomického trhu a přinášející podrobné informace o aktuálním stavu vývoje tohoto významného distribučního kanálu
  • INCOMA Horeca Monitor – analytický produkt, založený na kontinuálním monitoringu nákupů surovin a dalších produktů gastronomickými provozovnami

Další typy produktů

  • Mapování ubytovacích zařízení
  • Analýzy image značky
  • Analýzy uživatelských preferencí a postojů
  • Komplexní analýzy externího prostředí jakožto podklad pro formulaci strategie
  • Komplexní analýzy sloužící jako podklad pro diverzifikaci Vašeho podnikání

Industriální segment, B2B analýzy

V rámci specializace na B2B a industriální marketingový výzkum se INCOMA GfK orientuje na širokou škálu segmentů, zejména na veřejné industriální služby (energetika, vodárenství, odpady, apod.), stavebnictví a výrobu stavebních materiálů, či další oblasti.

Zavoláme Vám

Zanechte nám zde svůj vzkaz a kontakt
a my vám zavoláme zpět.