Geomarketing & Regional analyses

Geomarketing & Regional analyses

Již více než dvě desítky let jsou jedním z hlavních předmětů našeho zájmu různé typy geografických analýz. Škála výstupů je při tom široká – od datových vrstev a mapových výstupů až po komplexní analýzy a expertní doporučení ke konkrétním projektům.

K uživatelům těchto produktů patří především obchodní a distribuční společnosti, investiční a developerské firmy, bankovní instituce, jakož i další komerční subjekty, které zajímá regionální aspekt jejich činnosti či poptávkový potenciál jejich konkrétních záměrů. Naše služby využívá také veřejný sektor, ať již se jedná o školy, města či nejrůznější další instituce státní správy a místní samosprávy.

Lokalizační analýzy, analýzy rozvoje regionů, identifikace regionálních příležitostí, poradenství k expanzi

  • analýzy a poradenství k obchodním centrům i jiným realitním projektům v konkrétních lokalitách (hypermarkety, nákupní centra, zábavní centra, rezidenční projekty, projekty volného času, aj.)
  • poradenství k regionální expanzi a optimalizaci pobočkových sítí, výběr nejvhodnějších lokalit
  • analýzy rozvoje regionů, marketingové analýzy k rozvojovým projektům ve městech a regionech
  • výzkumy vybraných segmentů realitního trhu

Regionální databáze a geografické informační systémy (GIS), Geomarketing

  • nejrozsáhlejší databáze obchodní sítě v ČR, databáze dalších socio-ekonomických regionálně strukturovaných dat včetně kompletní databáze ze SLDB 2011, kupní síly sídel, či indexu tržního potenciálu měst, jejich začlenění do geografického informačního systému
  • distributor geografického mapového software REGIOGRAPH: Systém je určen k vizualizaci vlastních interních dat uživatele i k vizualizaci dat z dalších zdrojů a jejich vzájemnému propojená. Je navržen především na využití v obchodní sféře, a proto je uzpůsoben tak, aby byl co nejjednodušší na ovládání. Je plně adaptován na využívání v kombinaci s programy řady MS Office. (více viz www.regiograph.cz)
  • Heatmaps – unikátní projekt nabízející přehled o frekventovanosti jednotlivých lokalit v rámci ČR (s využitím data o aktivních SIM kartách v lokalitách)
  • geomarketingové analýzy, srovnávací analýzy regionů a lokalit, výzkumy spádových území

Zavoláme Vám

Zanechte nám zde svůj vzkaz a kontakt
a my vám zavoláme zpět.