Leaflet Monitor

Před více než 10 lety začala naše společnost rozvíjet své aktivity v oblasti sledování a kontroly neadresně distribuovaných letáků jako média, které je jedním ze zásadních nositelů obchodních informací zákazníkům. Postupem času se systém rozvinul do několika oblastí:

 Leaflet Monitor

 • Systém pro sledování obsahu všech plošně vydávaných letáků v rámci nejen ČR, ale i Slovenska a vybraných zemí CEE – odpovídá mj. na otázky, kdo a jak často promoval, které výrobky byly promovány a za jaké ceny, jaké promoční akce byly nejčastěji používány , apod.
 • Obsahuje denně aktualizovaná data 100% všech plošně vydávaných letáků více jak 100 maloobchodních řetězců na českém trhu; vedle informace a produktech obsahuje i vybrané indexy INCOMA GfK umožňující rychlejší orientaci o síle zásahu čtenáře letáku.
 • Vhodné pro manažery nákupu, nákupčí, category managery a všechny na straně obchodníků i dodavatelů, kteří potřebují informace o letácích a promovaných produktech.
 • Volitelné kategorizace produktů uveřejněných v letácích, kompletní scan letáku, ve kterém byl produkt promován.
 • Kompletní data lze prohlížet pomocí offline nebo online aplikace s možnostmi exportu dat do běžných formátů

Kontroly kvality distribuce

 • Systém pro kontrolu distribuce letáků, který klientům umožňuje hodnocení kvality distribuce od společnosti nezávislé na distribučních firmách.
 • Klientské kontroly distribuce, kdy realizujeme kontroly jako nezávislý člen kontrolního týmu rozhovorem s domácnosti ve vybraných oblastech.
 • Plošné kontroly (benchmark) prodejen, kdy jsme schopni realizovat v jeden den kontrolu obchodní sítě najednou a umožnit tak klientům rychlý pohled na stav aktuální distribuce konkrétního letáku.
 • Kontrolní panel domácností, kdy realizujeme kontroly pomocí rozsáhlého počtu domácností průběžně (tracking), díky kterému klienti vidí změnu distribuce v čase.

Optimalizace distribučních plánů, analýzy dopadu letáků

 • Na základě požadavků klientů optimalizujeme distribuční plány prodejen, díky fullservisovým aktivitám propojujeme informace o nákupních zvycích a chování populace do propočtů ideálních distribučních celků.
 • Při optimalizaci se vždy řídíme pravidlem, že je výrazně efektivnější zanést méně letáků do přesně definovaných území, než mnoho letáků kamkoli.
 • Provazujeme Leaflet Monitor s geomarketingovým nástrojem RegioGraph za účelem výpočtu reálného dopadu letáku do populace a identifikace její socio-demografické struktury
 • Provádíme analýzy optimalizace produktové skladby napříč letáky, což pomáhá ke efektivnějšímu plánování promovaných produktů napříč letáky různých vydavatelů.

Zavoláme Vám

Zanechte nám zde svůj vzkaz a kontakt
a my vám zavoláme zpět.